Elektriksel Güvenlik Muayeneleri

0
878
Elektriksel Güvenlik Muayeneleri
Elektriksel Güvenlik Muayeneleri

Firmamız önemli ölçüde. İşletmelerin işletme ve üretimin sürekliliğini sağlamak için, yangın risklerini önlemek ve elektrik iş kazalarını önlemek amacıyla, Elektriksel Güvenlik Muayeneleri elektrik sistemleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekli ölçümler düzenli olarak yapılmalıdır. Bu, 2013 yılında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği uyarınca yasal bir zorunluluktur. Yönetmeliklere uygun olarak, çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas riskiyle korunmalıdır. İşletmede kullanılan her türlü iş ekipmanı nedeniyle elektrik.

Elektriksel Güvenlik Muayeneleri

Bu yönetmeliğin ekinde, Bakım. Onarım ve Periyodik Kontroller Ekleri (Ek 3), elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, yıldırım iletkeni tesisatı ve elektrik mühendisleri, elektrik teknisyenleri veya yüksek teknisyenler tarafından akümülatör, trafo ve benzeri elektrik tesislerinin düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir. . Elektrik dışındaki diğer tesislerin düzenli denetimleri, makine mühendisleri, makine teknisyenleri veya yüksek teknisyenler tarafından yapılmalıdır. Teknik Kontrol ve Muayene Hizmetleri destekleride vereceğiz.

Çevre Muayeneleri

İşletmede kullanılan elektrik tesisatının durumunu belirlemek için elektrik tesisatı kontrol ve ölçüm çalışmaları yürütülmektedir. Çevre Muayeneleri Transformatör ve elektrik panoları, makine gövdeleri, jeneratörler, kompresörler ve benzeri ekipmanların topraklama durumunu belirlemek için topraklama sistemi ölçümleri yapılır. Paratoner montajı için kontrol ve ölçüm çalışmaları, tesiste yıldırımdan korunma sisteminin durumunu belirlemek için gerçekleştirilir.

Bu düzenlemelere ek olarak, kontrol süreleri, kontrol kriterleri ve ilgili standartlar bu yönetmeliklerin bir eki olarak alınacaktır.